Welkom op de archiefportal Centrale Eindtoets
Dit is de archiefportal voor de Centrale Eindtoets 2017 en 2016.

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het vanaf 1 januari 2019 niet meer mogelijk om uw leerlinggegevens in te zien van de Centrale Eindtoets uit de jaren 2016 en 2017.
We kunnen u wél nog een schoolrapport verstrekken van uw leerlingen over deze jaren. Neem daarvoor contact op met de helpdesk van de Centrale Eindtoets.
E-mail: info@centraleeindtoetspo.nl
Telefoon: (050) 599 77 99
Openingstijden Helpdesk: op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Voor de Centrale Eindtoets van 2018 en verder
Gebruik hiervoor de nieuwe portal van DUO:
https://www.facet.onl/po